Projekt na obnovu krajiny

 Cihelna Úvaly 

    žádost podána dne 17.1.2018

K vytvoření tohoto projektu nás vedla snaha posílit vztah ke krajině,místu a půdě,prací se zdejšími přírodními materiály.Chtěli jsme využít naše zkušenosti se přírodními dílnami a stavbami s přírodních materiálů.

Minulý rok jsme měli část pozemků pronajatou a zřídili jsme tady tři hliněné keramické pece.Uspořádali jsme několik veřejných výpalů pro účastníky všech věkových kategorií

Záměrem bylo:

-využít plochu bývalé cihelny v Úvalech,nyní je to skládka interního odpadu

-oživit mrtvé a nezáživné místo-vytvořit prostor pro setkávání,relaxaci,vzdělávání a tvoření

-přetvořit část Úval,která je pro obec zatěžující,na místo,které bude lákat k návštěvě a k pobývání s nabídkou možnosti zkoumat,učit sebe i ostatní nebo relaxovat.

-vytvořit prostor-otevřenou zahradu s využitím stávající přírodní sukcese rostlin zde již rostoucích,doplněnou o jiné druhy tak,aby vznikla ucelená a smysluplná zahrada s prvky permakultury a aby se následně:

´ˇ       -zlepšilo mikroklima místa

         -zlepšily podmínky na udržení a                 posílení biodiverzity  původních                   rostlinných a živočišných druhů

-v zahradě poskytnout místo pro aktivní relaxaci formou mini outdoor fitness parku z přírodních materiálů

-využít úvalské a valtické jíly k postavení hliněné stavby,jejíž půdorys je odvozen od historické budovy cihelny,která zde v minulosti stála,Měla by být postavena mimo jiné i formou workshopů přírodního stavitelství a měla by sloužit jako zázemí pro kurzy,semináře,dílny se zaměřením na:

         keramiku využívající místní jíly

         přírodní stavitelství

         permakulturní zahradnicství

          umění -              výtvarné,literární,dramatické,hudební  

Klademe si za cíl propojovat různé druhy lidských činností s příklonem k umění skrze všechny věkové skupiny

-Propojit tento počin s ostatními aktivitami v Lednicko-valtickém areálu

Pobyt v otevřené krajině nás inspiroval. Získali jsme cenné zkušenost,chtěli bychom je zúročit a poskytnout tento prožitek i ostatním.Proto jsme se rozhodli požádat Město Valtice o odprodej  pozemku.Koupi bychom financovali z vlastních zdrojů.

Na úpravu terénu ,vytvoření zahrady i zázemí bychom chtěli částečně využít vnějších zdrojů z vhodných dotačních titulů.

Tento záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací sídelního útvaru Valtice.


Žádost nebyla předložena zastupitelstvu